logo fce


DIA DE JOC: Dissabte 12 de juny de 2011

LLOC DE JOC: C/Bassal, 22 –Casal social Club Escacs Sanaüja-

HORA DE JOC: 9.30 hores

SISTEMA DE JOC: Suïs a 11 rondes

RITME DE JOC: 5 minuts per jugador

PUNTUACIÓ: Es puntuarà per sistema olímpic, es a dir 1 punt per tauler, i 4 punts per encontre.

DESEMPAT: S’aplicaran per aquest ordre: 1r) el Sonnenborn-Berger, 2n) el resultat particular, 3r) el Kashdan i 4t) Holandès

GRUPS: Es jugarà en un sol grup, encara que els equips estaran dividits en categories. Les categories seran les mateixes que el Campionat per Equips 2011.

EQUIPS: Els equips seran de 4 jugadors, alineant-se per ordre de forces.

TROFEUS: Trofeu al campió i subcampió de cada categoria

INSCRIPCIÓ: El preu de l’inscripció es de 8 euros per equip. Fins el dia 9 de juny a les 21.00 hores, al telèfon 973225523 els dilluns i dijous de 19:30 a 21:00, o be al mòbil 690847470 , també es podrà fer per correu electrònic a felleida@hotmail.com

IMPORTANT: L’equip que es presenti el dia de joc sense estar inscrit no podrà jugar fins la ronda 2.

Lleida, 29 de maig de 2011.