TANCATS DE PARTIDES RŔPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2013

 

                                                                 Vilanova de Bellpuig, 8 de Setembre

 

                                                                                         GRUP -  A

                                                                             Mitja elo catalŕ  2207’6

 

                              RONDA 1                                    RONDA 2

 

                1  I. CAMPOS     - R. VERDÉS     0         0  R. VERDÉS     - JOS. SOLANI   1

                1  LL. TRESENTS  - J. SOLÉ       0         0  R. GABARRÓ    - J. ARGERICH   1

                0  I. GORNÉ      - V. PRAT       1         1  V. PRAT       - D. LLAVALL    0

                0  D. LLAVALL    - R. GABARRÓ    1         1  J. SOLÉ       - I. GORNÉ      0

                0  J. ARGERICH   - JOS. SOLANI   1         0  I. CAMPOS     - LL. TRESENTS  1

 

 

                              RONDA 3                                    RONDA 4

 

                1  LL. TRESENTS  - R. VERDÉS     0         0  R. VERDÉS     - R. GABARRÓ    1

                0  I. GORNÉ      - I. CAMPOS     1        0’5 V. PRAT       - JOS. SOLANI  0’5

                1  D. LLAVALL    - J. SOLÉ       0         1  J. SOLÉ       - J. ARGERICH   0

                1  J. ARGERICH   - V. PRAT       0         1  I. CAMPOS     - D. LLAVALL    0

                0  JOS. SOLANI   - R. GABARRÓ    1         0  LL. TRESENTS  - I. GORNÉ      1

 

 

                              RONDA 5                                    RONDA 6

 

                0  I. GORNÉ      - R. VERDÉS     1         0  R. VERDÉS     - V. PRAT       1

                0  D. LLAVALL    - LL. TRESENTS  1         0  J. SOLÉ       - R. GABARRÓ    1

                0  J. ARGERICH   - I. CAMPOS     1         0  I. CAMPOS     - JOS. SOLANI   1

                1  JOS. SOLANI   - J. SOLÉ       0         0  LL. TRESENTS  - J. ARGERICH   1

                1  R. GABARRÓ    - V. PRAT       0         1  I. GORNÉ      - D. LLAVALL    0

 

 

                              RONDA 7                                    RONDA 8

 

                0  D. LLAVALL    - R. VERDÉS     1         0  R. VERDÉS     - J. SOLÉ       1

                1  J. ARGERICH   - I. GORNÉ      0         1  I. CAMPOS     - V. PRAT       0

                0  JOS. SOLANI   - LL. TRESENTS  1         0  LL. TRESENTS  - R. GABARRÓ    1

               0’5 R. GABARRÓ    - I. CAMPOS    0’5        0  I. GORNÉ      - JOS. SOLANI   1

                1  V. PRAT       - J. SOLÉ       0        0’5 D. LLAVALL    - J. ARGERICH  0’5

 

 

                                                   RONDA 9

 

                                     1  J. ARGERICH   - R. VERDÉS     0

                                     0  JOS. SOLANI   - D. LLAVALL    1

                                     1  R. GABARRÓ    - I. GORNÉ      0

                                     1  V. PRAT       - LL. TRESENTS  0

                                     1  J. SOLÉ       - I. CAMPOS     0

 

 

                                    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10     P     C_

               1  I. CAMPOS     -   *    0    1    1    1    0    =    1    0    1  - 5’5 - 2-5

               2  LL. TRESENTS  -   1    *    0    1    0    1    0    0    1    1  -  5  -  6

               3  I. GORNÉ      -   0    1    *    1    0    0    0    0    0    0  -  2  - 9-10

               4  D. LLAVALL    -   0    0    0    *    =    1    0    0    1    0  - 2’5 -  8

               5  J. ARGERICH   -   0    1    1    =    *    0    1    1    0    1  - 5’5 - 2-5

               6  JOS. SOLANI   -   1    0    1    0    1    *    0    =    1    1  - 5’5 - 2-5

               7  R. GABARRÓ    -   =    1    1    1    0    1    *    1    1    1  - 7’5 -  1

               8  V. PRAT       -   0    1    1    1    0    =    0    *    1    1  - 5’5 - 2-5

               9  J. SOLÉ       -   1    0    1    0    1    0    0    0    *    1  -  4  -  7

              10  R. VERDÉS     -   0    0    1    1    0    0    0    0    0    *  -  2  - 9-10