TANCATS DE PARTIDES RÀPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2013

 

                                                                 Vilanova de Bellpuig, 8 de Setembre

 

                                                                                         GRUP -  C

                                                                             Mitja elo català  1969’6

 

                              RONDA 1                                    RONDA 2

 

                1  M. SERRADELL  - D. COSIALLS    0        1  I. MONTOLIU   - J. MORA        0

               0’5 J. RODON      - J. M. VIRGILI 0’5       0  J. M. VIRGILI - J. FORTUNY     1

                0  J. FORTUNY    - I. MONTOLIU    1        1  D. COSIALLS   - J. RODON       0

               0’5 J. MORA       - S. FABREGA    0’5       1  D. FARRE      - M. SERRADELL   0

                   D. FARRE      - (DESCANSA)                 S. FABREGA    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 3                                    RONDA 4

 

                0  J. RODON      - D. FARRE       1        1  J. M. VIRGILI - S. FABREGA     0

                0  J. FORTUNY    - D. COSIALLS    1        1  D. COSIALLS   - J. MORA        0

                1  J. MORA       - J. M. VIRGILI  0        0  D. FARRE      - J. FORTUNY     1

                0  S. FABREGA    - I. MONTOLIU    1        0  M. SERRADELL  - J. RODON       1

                   M. SERRADELL  - (DESCANSA)                 I. MONTOLIU   - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 5                                    RONDA 6

 

                1  J. FORTUNY    - M. SERRADELL   0        1  D. COSIALLS   - I. MONTOLIU    0

                0  J. MORA       - D. FARRE       1        1  D. FARRE      - S. FABREGA     0

                0  S. FABREGA    - D. COSIALLS    1        0  M. SERRADELL  - J. MORA        1

                0  I. MONTOLIU   - J. M. VIRGILI  1        0  J. RODON      - J. FORTUNY     1

                   J. RODON      - (DESCANSA)                 J. M. VIRGILI - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 7                                    RONDA 8

 

                1  J. MORA       - J. RODON       0        1  D. FARRE      - J. M. VIRGILI  0

                1  S. FABREGA    - M. SERRADELL   0        0  M. SERRADELL  - I. MONTOLIU    1

                0  I. MONTOLIU   - D. FARRE       1        1  J. RODON      - S. FABREGA     0

                0  J. M. VIRGILI - D. COSIALLS    1        1  J. FORTUNY    - J. MORA        0

                   J. FORTUNY    - (DESCANSA)                 D. COSIALLS   - (DESCANSA)

 

 

                                                   RONDA 9

 

                                     0  S. FABREGA    - J. FORTUNY    1

                                     1  I. MONTOLIU   - J. RODON      0

                                     1  J. M. VIRGILI - M. SERRADELL  0

                                     1  D. COSIALLS   - D. FARRE      0

                                        J. MORA       - (DESCANSA)

 

 

                                     1    2    3    4    5    6    7    8    9     P     C_

                1  D. FARRE      -   *    1    1    0    1    1    1    1    0  -  6  - 2-3

                2  M. SERRADELL  -   0    *    0    0    0    0    0    0    1  -  1  -  9

                3  J. RODON      -   0    1    *    0    0    1    0    =    0  - 2’5 -  7

                4  J. FORTUNY    -   1    1    1    *    1    1    0    1    0  -  6  - 2-3

                5  J. MORA       -   0    1    1    0    *    =    0    1    0  - 3’5 - 5-6

                6  S. FABREGA    -   0    1    0    0    =    *    0    0    0  - 1’5 -  8

                7  I. MONTOLIU   -   0    1    1    1    1    1    *    0    0  -  5  -  4

                8  J. M. VIRGILI -   0    1    =    0    0    1    1    *    0  - 3’5 - 5-6

                9  D. COSIALLS   -   1    0    1    1    1    1    1    1    *  -  7  -  1