TANCATS DE PARTIDES RÀPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2013

 

                                                                 Vilanova de Bellpuig, 8 de Setembre

 

                                                                                         GRUP -  D

                                                                             Mitja elo català  1842’9

 

                              RONDA 1                                    RONDA 2

 

                1  E. SERRANO    - X. GABARRO   0          1  P. NIETO      - A. SALES     0

                1  S. AUBACH     - A. SOLÀ      0          1  A. SOLÀ       - V. RULLÓ     0

                0  V. RULLÓ      - P. NIETO     1          0  X. GABARRO    - S. AUBACH    1

                1  A. SALES      - G. VILASARO  0          1  M. BONET      - E. SERRANO   0

                   M. BONET      - (DESCANSA)                 G. VILASARO   - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 3                                    RONDA 4

 

                0  S. AUBACH     - M. BONET     1          1  A. SOLÀ       - G. VILASARO  0

                0  V. RULLÓ      - X. GABARRO   1          0  X. GABARRO    - A. SALES     1

               0’5 A. SALES      - A. SOLÀ     0’5         1  M. BONET      - V. RULLÓ     0

                0  G. VILASARO   - P. NIETO     1          1  E. SERRANO    - S. AUBACH    0

                   E. SERRANO    - (DESCANSA)                 P. NIETO      - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 5                                    RONDA 6

 

                0  V. RULLÓ      - E. SERRANO   1          1  X. GABARRO    - P. NIETO     0

                0  A. SALES      - M. BONET     1         0’5 M. BONET      - G. VILASARO 0’5

                1  G. VILASARO   - X. GABARRO   0          0  E. SERRANO    - A. SALES     1

                1  P. NIETO      - A. SOLÀ      0          1  S. AUBACH     - V. RULLÓ     0

                   S. AUBACH     - (DESCANSA)                 A. SOLÀ       - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 7                                    RONDA 8

 

               0’5 A. SALES      - S. AUBACH   0’5         1  M. BONET      - A. SOLÀ      0

                0  G. VILASARO   - E. SERRANO   1          0  E. SERRANO    - P. NIETO     1

                1  P. NIETO      - M. BONET     0          0  S. AUBACH     - G. VILASARO  1

                0  A. SOLÀ       - X. GABARRO   1          0  V. RULLÓ      - A. SALES     1

                   V. RULLÓ      - (DESCANSA)                 X. GABARRO    - (DESCANSA)

 

 

                                                   RONDA 9

 

                                     1  G. VILASARO   - V. RULLÓ    0

                                     1  P. NIETO      - S. AUBACH   0

                                     0  A. SOLÀ       - E. SERRANO  1

                                     0  X. GABARRO    - M. BONET    1

                                        A. SALES      - (DESCANSA)

 

 

                                     1    2    3    4    5    6    7    8    9     P     C_

                1  M. BONET      -   *    1    1    1    1    =    0    1    1  - 6’5 -  2

                2  E. SERRANO    -   0    *    1    1    0    1    0    1    1  -  5  - 3-4

                3  S. AUBACH     -   0    0    *    1    =    0    0    1    1  - 3’5 - 5-6

                4  V. RULLÓ      -   0    0    0    *    0    0    0    0    0  -  0  -  9

                5  A. SALES      -   0    1    =    1    *    1    0    =    1  -  5  - 3-4

                6  G. VILASARO   -   =    0    1    1    0    *    0    0    1  - 3’5 - 5-6

                7  P. NIETO      -   1    1    1    1    1    1    *    1    0  -  7  -  1

                8  A. SOLÀ       -   0    0    0    1    =    1    0    *    0  - 2’5 -  8

                9  X. GABARRO    -   0    0    0    1    0    0    1    1    *  -  3  -  7