TANCATS DE PARTIDES RĄPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2013

 

                                                                 Vilanova de Bellpuig, 8 de Setembre

 

                                                                                         GRUP -  F

                                                                             Mitja elo catalą  1699’4

 

                              RONDA 1                                    RONDA 2

 

                0  A. INGLA      - R. TOLEDANO  1          1  ALE. LOPEZ    - A. PASCUAL   0

                1  O. LOPEZ      - ALI. LOPEZ   0          1  ALI. LOPEZ    - J. M. BERGE  0

                0  J. M. BERGE   - ALE. LOPEZ   1          1  R. TOLEDANO   - O. LOPEZ     0

                0  A. PASCUAL    - M. PELEGRI   1          1  M. PUEYO      - A. INGLA     0

                   M. PUEYO      - (DESCANSA)                 M. PELEGRI    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 3                                    RONDA 4

 

                1  O. LOPEZ      - M. PUEYO     0          0  ALI. LOPEZ    - M. PELEGRI   1

                0  J. M. BERGE   - R. TOLEDANO  1          0  R. TOLEDANO   - A. PASCUAL   1

                1  A. PASCUAL    - ALI. LOPEZ   0          1  M. PUEYO      - J. M. BERGE  0

                0  M. PELEGRI    - ALE. LOPEZ   1          1  A. INGLA      - O. LOPEZ     0

                   A. INGLA      - (DESCANSA)                 ALE. LOPEZ    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 5                                    RONDA 6

 

                0  J. M. BERGE   - A. INGLA     1          1  R. TOLEDANO   - ALE. LOPEZ   0

                0  A. PASCUAL    - M. PUEYO     1          0  M. PUEYO      - M. PELEGRI   1

                1  M. PELEGRI    - R. TOLEDANO  0          0  A. INGLA      - A. PASCUAL   1

                1  ALE. LOPEZ    - ALI. LOPEZ   0          1  O. LOPEZ      - J. M. BERGE  0

                   O. LOPEZ      - (DESCANSA)                 ALI. LOPEZ    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 7                                    RONDA 8

 

                1  A. PASCUAL    - O. LOPEZ     0          1  M. PUEYO      - ALI. LOPEZ   0

                1  M. PELEGRI    - A. INGLA     0          0  A. INGLA      - ALE. LOPEZ   1

                1  ALE. LOPEZ    - M. PUEYO     0          0  O. LOPEZ      - M. PELEGRI   1

                0  ALI. LOPEZ    - R. TOLEDANO  1          0  J. M. BERGE   - A. PASCUAL   1

                   J. M. BERGE   - (DESCANSA)                 R. TOLEDANO   - (DESCANSA)

 

 

                                                   RONDA 9

 

                                     1  M. PELEGRI    - J. M. BERGE  0

                                     1  ALE. LOPEZ    - O. LOPEZ     0

                                     0  ALI. LOPEZ    - A. INGLA     1

                                     1  R. TOLEDANO   - M. PUEYO     0

                                        A. PASCUAL    - (DESCANSA)

 

 

                                     1    2    3    4    5    6    7    8    9     P     C_

                1  M. PUEYO      -   *    1    0    1    1    0    0    1    0  -  4  -  5

                2  A. INGLA      -   0    *    1    1    0    0    0    1    0  -  3  - 6-7

                3  O. LOPEZ      -   1    0    *    1    0    0    0    1    0  -  3  - 6-7

                4  J. M. BERGE   -   0    0    0    *    0    0    0    0    0  -  0  -  9

                5  A. PASCUAL    -   0    1    1    1    *    0    0    1    1  -  5  -  4

                6  M. PELEGRI    -   1    1    1    1    1    *    0    1    1  -  7  -  2

                7  ALE. LOPEZ    -   1    1    1    1    1    1    *    1    0  -  7  -  1

                8  ALI. LOPEZ    -   0    0    0    1    0    0    0    *    0  -  1  -  8

                9  R. TOLEDANO   -   1    1    1    1    0    0    1    1    *  -  6  -  3