Notícies

parlament europeu
L'Eurocambra proposa un programa d'escacs a l'escola

Comunicat de premsa - 2012.03.15

Educació
Més de 400 eurodiputats defensen que els escacs sigui una assignatura més en les escoles europees
El Parlament Europeu ha reclamat avui a la Comissió i als Estats membres que donin suport a la introducció d'un programa de "Escacs a l'Escola" en els sistemes educatius de la UE.
415 eurodiputats han subscrit una declaració en què demanen a l'executiu de la UE que, en la seva pròxima comunicació sobre l'esport, presti l'atenció necessària a aquest programa i asseguri un finançament suficient a partir d'aquest mateix any.
A més, l'Eurocambra assenyala els efectes beneficiosos dels escacs, que contribueix a millorar la concentració, la paciència i la persistència dels nens i pot ajudar-los a desenvolupar el sentit de la creativitat, la intuïció, la memòria i les competències, tant analítiques com de presa de decisions.
Els escacs també ensenya valors com la determinació, la motivació i l'esportivitat i és un joc accessible per als nens de qualsevol grup social, pel que pot servir per millorar la cohesió social.
La declaració escrita ha estat promoguda pel búlgar Slavi Binev (No Inscrits), el socialista maltès John Attard-Montalto, el conservador britànic Nirj Deva, l'italià Mario Mauro (PPE) i el liberal finlandès Hannu Takkula.
Les declaracions escrites són formalment adoptades pel Parlament Europeu un cop que aconsegueixen les signatures de la majoria dels eurodiputats (la meitat més un). Actualment, l'Eurocambra compta amb 754 escons, de manera que el nombre mínim de signatures és de 378.

Texte de la declaració

 • Declaración por escrito sobre la introducción del programa «Ajedrez en la Escuela» en los sistemas educativos de la Unión Europea
  El Parlamento Europeo,
  - Vistos los artículos 6 y 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
  - Visto el artículo 123 de su Reglamento,
  A. Considerando que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 6, estipula que el deporte es uno de los ámbitos en los que «la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros»;
  B. Considerando que el ajedrez es un juego accesible para los niños de cualquier grupo social, podría mejorar la cohesión social y contribuir a los objetivos políticos, tales como la integración social, la lucha contra la discriminación, la reducción de las tasas de delincuencia e incluso la lucha contra diferentes adicciones;
  C. Considerando que, sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede mejorar su concentración, paciencia y persistencia y puede ayudarle a desarrollar el sentido de la creatividad, la intuición, la memoria y las competencias, tanto analíticas como de toma de decisiones; que el ajedrez enseña asimismo valores tales como la determinación, la motivación y la deportividad;
  1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la introducción del programa «Ajedrez en la Escuela» en los sistemas educativos de los Estados miembros;
  2. Pide a la Comisión que, en su próxima comunicación sobre el deporte, preste la atención necesaria al programa «Ajedrez en la Escuela» y asegure una financiación suficiente para dicho programa a partir de 2012;
  3. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las conclusiones de los estudios sobre los efectos que produce este programa en el desarrollo de los niños;
  4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.