logo tancats

1. El torneig l’organitzen conjuntament el Club Escacs Bellpuig i el Club Escacs Tàrrega, és homologat per la Federació Catalana d'Escacs, vàlid per elo Català i elo FIDE i FEDA en els grups on sigui possible.

2. El local de joc és l’Altell del Poliesportiu Municipal de Bellpuig.

3. Els dies i horaris de joc són:

  • Ronda 1: Divendres 8 d’abril de 2011, a les 21:00 h.
  • Ronda 2: Divendres 15 d’abril de 2011, a les 21:00 h.
  • Ronda 3: Divendres 29 d’abril de 2011, a les 21:00 h.
  • Ronda 4: Divendres 6 de maig de 2011, a les 21:00 h.
  • Ronda 5: Divendres 13 de maig de 2011, a les 21:00 h.
  • Ronda 6: Divendres 20 de maig de 2011, a les 21:00 h.
  • Ronda 7: Divendres 27 de maig de 2011, a les 21:00 h.
  • Ronda 8: Divendres 3 de juny de 2011, a les 21:00 h.
  • Ronda 9: Divendres 10 de juny de 2011, a les 21:00 h.

4. Els jugadors que arribin a la sala de joc una hora mes tard de l’hora d’inici oficial (21.00 hores) perdran per incompareixença.

5. Es jugarà en grups de 10 jugadors, jugant-se 9 rondes per sistema lliga.

6. Els jugadors inscrits s’ordenaran segons el seu elo català per distribuir els grups del Tancat, els 10 jugadors amb millor elo català formaran el Grup A. El dia 6 d’abril, si els jugadors inscrits son múltiples de 10 es formaran els grups definitius del Tancat, en cas contrari nomes s’acceptaran inscripcions fins a formar grups de 10 jugadors, i un cop fet es tancarà l’ inscripció, a no ser que hi hagués una baixa de darrera hora.

7. En els grups no pot haver-hi més de sis jugadors del mateix club. En cas que, segons l’ordre d'elo, n’hi haguessin més, l’organització els pujaria o baixaria a un altre grup.

8. El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida més un increment de 30 segons per cada jugada realitzada.

9. Els sistemes de desempat seran el Sonnenborn-Berger, el resultat particular i el color, per aquest ordre.

10. Si un jugador es retira o es eliminat, i no ha jugat realment el 50% de les partides, a efectes de classificació, totes les seves partides seran considerades perdudes.

11. L’organització es reserva el dret d’admissió del jugadors, així com d’eliminar els jugadors que no es presentin a la primera ronda.

12. El primer dia de joc, s’escollirà per votació un comitè de competició que, conjuntament amb l’àrbitre i el director del torneig, resoldrà els conflictes que puguin sorgir.

13. Es prega que les partides es juguin el dia en què són programades, en tot cas mai es podran jugar després de la data prevista.
Si una partida es vol avançar s’ha de sol·licitar prèviament a l’àrbitre del torneig, de tota manera no es deixarà avançar cap partida de les dues darreres rondes, a no ser un cas excepcional.

14. Els premis corresponents al grup A, seran: 1r. 240€ i trofeu, 2n. 120€, 3r. 60€

15. Per la resta de grups, si estan formats per 10 jugadors, els premis seran: 1r. 120€ i trofeu, 2n. 60€, 3r. 30€.

16. Si en algun grup no hi haguessin 10 jugadors, els premis seran proporcionals al nombre de jugadors del grup. Per exemple, si en un grup hi ha 9 participants, els premis corresponents al 1r, 2n i 3r classificat seran, respectivament de 110 €, 55 € i 25 €.

17. L’entrega de premis i trofeus es farà el dia 17 de juny, desprès del torneig de ràpides de la Cloenda dels Tancats de l’Urgell 2011.

18. Les inscripcions es poden fer telefònicament al 676688418 (Ramon Verdés) o enviant un correu electrònic a l’adreça ramonverdes@hotmail.com o escacsbellpuig@hotmail.com , indicant nom complet i club al que pertany.

19. El preu de les inscripcions serà de 20 €, mentre que pels jugadors del CE Tàrrega i CE Bellpuig serà de 15 euros. Les inscripcions es faran efectives abans de l’acabament de la primera ronda.

20. Es recorda als jugadors que les Lleis de FIDE prohibeixen l’ús de telèfons mòbils:
Está prohibido tener teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de comunicación sin el permiso del árbitro dentro del recinto de juego, salvo que estén completamente desconectados. Si tal dispositivo produce un sonido, el jugador perderá la partida. El oponente será declarado vencedor. Sin embargo, si el oponente no puede vencer la partida por medio de ninguna serie de jugadas legales, su puntuación será de tablas.
Aquesta normativa s’aplicarà des de la primera ronda i sense previ avis.
Si un jugador necessita el telèfon mòbil per qualsevol motiu ha de comunicar-ho al àrbitre abans d’iniciar-se la ronda.

21. El director del torneig serà el Sr. Jaume Bordera Bernaus, i l’àrbitre del torneig serà el Sr. Ramon Verdés Nadal (AC).

22. A les pagines web http://www.xtec.net/~sserra22/projecte i http://clubescacsbellpuig.jimdo.com/ hi podreu trobar la informació dels Tancats de l’Urgell 2011.

23. Tot el no previst en aquestes bases es regirà per les Lleis de la FIDE i pel Reglament de la FCE.

Bellpuig-Tàrrega, 22 de març de 2011